Velká Bíteš

Publicita

Projekt "ŠABLONY PRO MŠ I"

Projekt Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005106 je spolufinancován Evropskou unií
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ).
Projekt je zaměřen na kombinaci témat – osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků..
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol.
Schválená částka na realizaci projektu: 422 808,- Kč.
Aktivity projektu:
Personální podpora: cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta pro mateřskou školu.
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblastech – čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, individualizace vzdělávání v MŠ.
Fyzická realizace projektu - termín zahájení 1.3.2017, předpokládané datum ukončení 28.2.2019.

www.msmt.cz

sablony-projekt-publicita

Anketa

Máte zájem o lední bruslení předškolních dětí s vyškolenými instruktory?

Ano, budeme velmi rádi za tuto možnost. - 81.3%
Nemám zájem. Myslím si, že děti v tomto věku jsou na bruslení příliš malé. - 18.8%

Celkový počet hlasů: 32
Hlasovaní bylo ukončeno 6. 9. 2019
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou