Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODNÍ VZDĚLÁVACÍ ZAHRADY

Projekt podpořený Státním fondem životního prostředí ČR 

 

Realizovaný projekt se týká revitalizace zahrady a vytvoření přírodní zahrady pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538. Cílem projektu je vytvoření multifunkčního prostoru koncipovaného pro environmentální vzdělávání a podporujícího kreativní hry dětí.

Přírodní zahrada se stává prostorem s neomezenými možnostmi vzdělávání a nabývání nových poznatků v kontaktu s přirozeným prostředím. Podporou přirozených pohybových aktivit napomáhá jejich zdravému tělesnému a duševnímu vývoji. Právě z tohoto důvodu naše škola realizuje zbudování nové zahrady v přírodním stylu. Realizací projektu vznikne kvalitní, podnětné a atraktivní zázemí pro aktivní pobyt dětí na čerstvém vzduchu v přírodním a přirozeném prostředí.

V rámci realizace projektu s pracovním názvem „Vodní sopka“ bude v areálu naší školy zbudována zahrada v přírodním stylu, do které budou umístěny edukativní herní prvky, jež budou pedagogičtí pracovníci využívat při práci s dětmi.

Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR činí 405 689,- Kč. 

Fyzická realizace projektu – jaro - podzim 2019

VYBUD

 

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou