Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

REALIZACE LOKÁLNÍCH SÍTÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V GRAMOTNOSTECH

(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč
Dotace EU: 24 195 466,71Kč
Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč
Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019
Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

místní ak

 

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou