Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN

Naše škola je zapojena od roku 2016 do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území oblastní regionální pobočky Velké Meziříčí. Projekt Místní akční plán je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

Jeho cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory spolupráce zřizovatelů škol, škol samotných a dalších subjektů zainteresovaných do vzdělávání dětí a žáků.

V letošním roce jsme zapojeni již do druhého běhu výše uvedeného Místního akčního plánu.

Zástupce naší školy v projektu – Mgr. N. Burianová

 

místní ak

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou