Velká Bíteš

O veselé školce

O veselé školce

Zaměstnanci

Ředitelka:

Vedoucí školního stravování:

Učitelky:kvalita

 • Mgr. Naděžda Burianová
 • Aneta Neklapilová
 • Bc. Pavlína Oškerová
 • Naděžda Rousová
 • Kateřina Kolocová
 • Jitka Oplatková, asistent pedagoga
 • Karolína Báborová, asistent pedagoga
 • Marie Trnková
 • Mgr. Lucie Svobodová (rodičovská dovolená)
 • Gabriela Součková
 • Dagmar Egerová, školní asistent 
 • Hana Smolíková

P1010018 - foto uklízeček

Mzdová účetní:

 • Ing. Hana Jozífková

Finanční účetní:

 • Daniela Štefková

Úklid zajišťují:

 • Ivana Fikrová
 • Hana Večeřová
 • Jitka Konečná

Stravu připravují:foto kuchařky

 • Radka Nováčková
 • Drahomíra Sapoušková
 • Romana Veverková
 • Pavla Volná

Údržbu školy zajišťuje:

 • Vítězslav Kratochvíl

 

Od počátků po dnešek

Jako v pohádce: Kde se vzala, tu se vzala.
Ale tak jednoduché, jako v pohádce, to v životě nebývá.

historie1Ve městě Velká Bíteš jsou dvě mateřské školy. Slouží dětem z města i okolních vsí. Naše školka vznikla jako druhá a také se jí tak poměrně dost dlouho říkalo. Ale je známá i jako školka "na bytovkách" a nyní jako "Veselá školka". Její logo poměrně rychle vchází ve známost široké veřejnosti.

 

historie2"Druhá" MŠ vznikla nejprve adaptací jednoho bytu v Lánicích a stačila pro 30 dětí. Provozovatelem byla První brněnská strojírna. Vedení závodu po určité době uvolnilo prostředky na adaptaci dvou bytů "na bytovkách" a rázem mohlo "druhou - závodní" školku navštěvovat až 75 dětí. Pořád ale bylo málo míst, a tak v rámci akcí "Z" (svépomocné budování) byla postavena naše dnešní budova pro 120 dětí.

 

historie3Zde jsou od roku 1983 v provozu 4 třídy - naše školka byla nejprve jednotřídní, od roku 1978 trojtřídní, od roku 1983 pěti třídní a nyní pouze čtyřtřídní. Děti jsou do tříd zařazovány s ohledem k jejich věku, schopnostem a přání rodičů. Naše školka je moderní budova postavená v 80. letech. Její předností jsou velké světlé prostory, včetně "tělocvičny" a esteticky i prakticky vybavené školní zahrady s brouzdalištěm, který je za příznivého počasí hojně využíván.

 

historie4Jsme jednou ze dvou školek v našem městě a rodiče tak mají možnost volby při zápisu svého dítěte do MŠ. Obě školky se v rámci zdravé konkurence snaží nabízet dětem co nejpestřejší program a rodiče mohou volit i podle různých výchovně vzdělávacích projektů obou mateřských škol. Naši školku byste našli na okraji města Velká Bíteš, které má asi 5000 obyvatel - včetně obcí jež k Velké Bíteši náleží, nachází se na východním kraji Vysočiny a těší se rušnému společenskému životu, ke kterému svým dílem přispívá i naše škola svými aktivitami.

 

historie5017Ve školním roce 2010/2011 prošla naše mateřská škola rozsáhlou rekonstrukcí. Když se hlavní budova naší Veselé školky ukázala 16.6.2011 v plné kráse, bez lešení, igelitů a bezpečnostního oplocení, téměř jsme zapomněli na všechny problémy a „bolístky" spojené s její rekonstrukcí. Nyní se můžeme těšit z její barevnosti, čistoty a jistě i dokonalé funkčnosti. Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš" byl pro všechny zúčastněné velice náročný, ale pro výchovu dnešních i budoucích předškoláčků se určitě vyplatil.

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
 • Celé Česko čte dětem
 • Mrkvička
 • Bonduelle
 • Škola plná zdraví
 • GOODYEAR - Bezpečná školka
 • Soutěž s panem Popelou