ZRUŠENÍ PŘEDVÁNOČNÍCH AKTIVIT


Vážení rodiče, 

v souvislosti s informacemi, které jsme Vám zasílali v průběhu víkendu a v souladu s doporučením Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, abychom dbali opatření, na která jsme byli zvyklí v souvislosti s covidem-19 (smrkání do kapesníků, kýchání do předloktí, důsledná hygiena rukou, dezinfekce, nošení roušek v případě, že se člověk cítí být nemocný, případně vyhýbání se větším kolektivům…) Vám oznamujeme, že jsme se rozhodli zrušit všechny plánované akce do konce tohoto roku. Jedná se o návštěvu divadelního představení divadla Polárka dne 16.12., zpívání koled na Masarykově náměstí 15.12., vystoupení dětí na Předvánočním jarmarku 17.12. a co nás mrzí nejvíce, i vánoční besídky, plánované na 20.12. včetně vánočního představení Divadla Sandry Riedlové v zábavním sále školy. 

Cílem tohoto opatření je zabránit šíření respiračních onemocnění a ochránit tak děti před možným onemocněním v době vánočních svátků, tedy v období sešlostí, pospolitosti a lásky, v čase, který trávíme v nejužším rodinném kruhu. 

Provoz mateřské školy bude zachován až do 22.12. 2022. Od 23.12. 2022 do 1.1. 2023 bude provoz mateřské školy na základě rozhodnutí ředitelky a se souhlasem zřizovatele školy přerušen.

Rodičům dětí navštěvujících aktivitu Angličtina pro nejmenší sdělujeme, že plánovaná lekce dne 2.1. 2023 bude realizována ve středu 4.1. 2023. Navíc pro děti lektorka v lednovém termínu připraví 2 lekce, jejichž záměrem bude náhrada za prosincové hodiny, kterých se větší část dětí z důvodu nemoci nemohla zúčastnit.

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2023 připojujeme poděkování za Vaši důvěru, úspěšnou spolupráci a především pochopení.

Jiřina Janíková