ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, kteří budete v letošním roce žádat o zápis Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 do naší mateřské školy, předkládáme Vám prvotní informace.

Zápis proběhne v termínu: středa 11.května 2022 v době od 8.00 do 16.00 hodin v prostorách mateřské školy.

Po dvou „kovidových létech“, kdy byla znemožněna osobní přítomnost zákonných zástupců a dětí, již proběhne klasický zápis formou osobního kontaktu přímo v mateřské škole za přítomnosti dětí a rodičů. Současně ale nabízíme možnost využít korespondenční formu, tudíž bezkontaktní způsob podání žádosti (datová schránka, pošta, doručení do schránky školy).

I v letošním školním roce připravujeme pro zjednodušení a urychlení celého procesu „Zápisu“ tzv. Elekronický předzápis, který umožní před termínem řádného zápisu z pohodlí domova vyplnit elektronickou žádost. Informace k celému systému, tedy k tomu, jak se zaregistrujete a přihlásíte do účtu, Vám včas na webových stránkách sdělíme.

Veškeré podrobnější informace, včetně stanovení Kritérií pro přijetí dětí, budou zveřejněny koncem měsíce dubna na webových stránkách.