Zápis do 1. třídy ZŠ Velká Bíteš


Termín zápisu: středa 19. 4. 2023 od 14 do 17 hod. v budově 1. stupně ZŠ (vchod od sochy J. A. Komenského).

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 

Bližší informace na https://www.zsbites.cz/.