VYHODNOCENÍ ŘÍZENÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2022

Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace na základě ukončeného správního řízení rozhodla prostřednictvím ředitelky mateřské v souladu s ustanovením § 165, odst.2 písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.


V přiloženém seznamu jsou děti přijaté ke vzdělávání v mateřské škole k 1.9.2022.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

rozhodnutí- seznam přijatých dětí