Screeningové vyšetření zraku


Ve čtvrtek 16. 3. od 7:30 hod. proběhne v MŠ screeningové vyšetření zraku dětí. Vyšetřeny budou všechny děti, jejichž rodiče dali k tomuto písemný souhlas.

Poplatek za vyšetření činí 200,-Kč/dítě. 

Po vyšetření obdrží každé dítě odbornou zprávu s výsledky měření pro rodiče, v případě pozitivního nálezu je dítě doporučeno k očnímu lékaři.