Projektový den v ZOO Jihlava


 Ve středu 16. 11. máme naplánovaný projektový den mimo MŠ v ZOO Jihlava. Projektový den je výstupem z Projektu Šablony III, který je spolufinancován prostředky EU, a do kterého je naše MŠ zapojena.

Vstupné vč. výukového programu pro děti bude plně hrazeno z prostředků EU, z prostředků EU bude částečně uhrazena i doprava dvěma autobusy. 

Budeme vybírat pouze částku na doplatek dopravy a to 50,- Kč. za dítě

Děti z MT, ŽT a ČT budou rozděleny do dvou skupin. Každá skupina se zúčastní jednoho výukového programu a to: 

Hrátky se zvířátky

 nebo 

Putování skřítka Lesníčka

Pro děti ze ZT je naplánovaná prohlídka ZOO. Pokud by bylo v tento den přítomno málo dětí z předškolních tříd, budou skupiny doplněny dětmi ze ZT. 

S ohledem na zajištění bezpečnosti dětí pojedeme dvěma autobusy. 

Odjezd bude v 8:15 ze zastávky u Strojírny Slavíček. V tento den bude průběžná svačinka od 7.30 hodin. PŘIJĎTE, PROSÍME, VČAS.

Společný odchod z MŠ bude v 8:05 hod. Návrat do MŠ cca v 12:45 hod, oběd bude zajištěn v MŠ. Pokud půjdou děti v tento den domů po obědě, prosíme o jejich vyzvednutí cca ve 13.15 hodin. 

S ohledem na pozdější oběd prosíme rodiče, aby zvážili možnost odhlášení odpolední svačiny. Pokud budete chtít odebrat neodhlášenou odpolední svačinu s sebou domů, bude Vám účtována její plná cena. 

Připravte dětem s sebou do batůžku malou sladkost a vlastní pití. Vhodně děti oblékněte. 

Pokud nemáte zájem, aby se vaše dítě projektového dne v ZOO Jihlava zúčastnilo, prosím sdělte toto ihned (nejpozději v pondělí) učitelkám ve třídě, abychom mohli zajistit případné změny organizace provozu. Pokud by těchto dětí bylo minimálně 10, zůstala by s těmito dětmi jedna učitelka v MŠ, pro tyto děti by byla zajištěna běžná organizace dne.