PŘERUŠENÍ PROVOZU

Ředitelka mateřské školy podle § 165 odst. 1 písm. a) Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souvislosti s tím podle §3, odst. 2) Vyhlášky č.14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění rozhodla po projednání se zřizovatelem školy Městem Velká Bíteš, o přerušení provozu mateřské školy v termínu od 1.8.2022 do 12.8.2022  a následně od 25.8.2022 do 31.8.2022. 

 

Ve zbývajícím  prázdninovém období bude provoz MŠ omezen (tzn. provoz bude zajištěn dle potřeby pouze v jedné, či dvou třídách). Délka denního provozu bude zachována.