PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Termín zápisu: středa 20. 4. 2022 od 14.00 do 17.00 hod.

Místo konání: budova ZŠ Velká Bíteš - vstup od sochy J. A. Komenského

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Více informací naleznete na stránkách ZŠ: www.zsbites.cz