Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina


Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 28.2. 2023 výzvu zaměřenou na bezplatné stravování ve školách a školských zařízeních. Intervence této výzvy spadající pod Operační program „Zaměstnanost plus“ jsou zacíleny na poskytování základní materiální a potravinové pomoci osobám a rodinám ohrožených chudobou.

Za podpory Kraje Vysočina bude podpora školního stravování směřována i do mateřských škol s cílem pomoci dětem v hmotné nouzi.

Pro zapojení rodiny do projektu je třeba doložit ředitelce školy následující dokumenty:

•Čestné prohlášení zákonného zástupce, jehož rodina se nachází v tíživé situaci a v souvislosti s tím pobírá dávky hmotné nouze

•Doklad z ÚP o pobírání dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení)

Nabízíme rodinám, které by o tuto pomoc projevili zájem, ať se obrátí v termínu do 19.5. 2023 na ředitelku školy, s kterou o zařazení do bezplatného stravování budou jednat.


Janíková Jiřina, ředitelka školy