LOGOPEDICKÁ GARANCE A DEPISTÁŽ

Ve čtvrtek 15. 9. od 9 hodin proběhne v MŠ logopedická depistáž = prvotní logopedické vyšetření dětí a současně garance (ověření) logopedického posunu u dětí, které  jsou zařazeny v logopedické prevenci školy z loňského školního roku.

Pro prvotní logopedické vyšetření je nutný písemný souhlas zákonných zástupců. Tiskopis Vám předají učitelky jednotlivých tříd.

Logopedické vyšetření provádí logopedky ze Speciálního pedagogického centra  při ZŠ s SŠ Březejc, se kterým naše škola úzce spolupracuje.