Logopedická garance


V pátek 10. 3. v čase od 9 do 9:30 hod. proběhne v MŠ logopedická garance. Týká se dětí, které jsou zařazeny v logopedické prevenci školy. 

Současně budou logopedicky „dovyšetřeny“ děti, které byly přihlášeny na podzimní logopedickou depistáž (prvotní logopedické vyšetření) a z důvodu nemoci se jí nemohly zúčastnit. 

Logopedickou prevenci i depistáž provádí speciální pedagog – logoped SPC Březejc. (Pozn. pro vyšetření je nutný písemný souhlas rodičů)