INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ NOVĚ PŘIJATÝCH DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
v souladu s e-mailem, který Vám byl odeslán, poskytujeme prvotní informace a tiskopisy potřebné k zahájení docházky dětí nově nastupujících ke vzdělávání v naší mateřské škole. Naleznete je v odkazu DOKUMENTY - Dokumenty pro rodiče nově nastupujících dětí- školní rok 2021/2022.