Fotografování dětí


V pátek 10. 5. ve 12 hodin proběhne fotografování dětí. Budou se fotografovat:

  1. Předškoláci (děti odcházející do ZŠ) v šerpách samostatně - předpokládáme 2 ks pohlednicových fotografií, které budou hradit rodiče.
  2. Skupina předškoláků (dětí odcházející do ZŠ) na fototablo - hrazeno MŠ.
  3. Skupiny třídních kolektivů - bylo by vhodné, aby v tento den bylo přítomno co nejvíce dětí ze třídy; 1 ks fotografie pro každé dítě, fotku hradí rodiče

Pokud bude pěkné počasí,  budeme se fotit venku.

Aktuální cenu fotografií bohužel neznáme. Fotografovat děti bude p. Šilhan, který fotil děti i minulý školní rok.