Velká Bíteš

Angličtina pro nejmenší

 Tato aktivita bude od letošního roku probíhat pod záštitou společnosti Rytmik Dětem o. p. s. Výuka je koncipování veselou a hravou formou. Děti se seznámí se základem jazyka, kterým hovoří celý svět. Pomocí her a písniček snadno a rychle porozumí slovíčkům, krátkým větám a frázím. Nebudou chybět ani anglické říkanky a básničky. Jednou z metod práce je používání audiovizuálních pomůcek (kartičky, plakátky s příběhy...). Po celou dobu výuky bude děti provázet maňásek žabák Hoppy spolu se slečnou lektorkou Zuzanou Kožnarovou.

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou