Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Zelená třída

  

Motto: ,, Když vstoupíš do této třídy,

TY budeš kamarád,...

TY budeš objevitel,...

TY budeš důležitý,...

TY budeš respektovaný,...

TY budeš ten důvod, proč JSME TU!

 

zt Charakteristika třídy:

 • Kapacita dětí v Zelené třídě je 26
 • Věková kategorie 3 – 4 let
 • Heterogenní třída

V Zelené třídě je zapsaných 26 dětí ve věku od 3 do 4 let - 11 chlapců a 15 děvčat. Jsou to děti, které jsou rozděleny do dvou věkových kategorií:

 • 16 dětí tříletých
 • 10 děti čtyřletých

 

Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám.

Poznám nové kamarády, postavím si z kostek hrady,

zpívání a tancování, hraní, spaní, povídání

to mě baví velice ve Veselé školičce.

 

 

zt1Krůčkem sem a krůčkem tam se snažíme dětem splnit všechna přání, která po nás v naší Zelené třídě chtějí.  Na cestě celým světem potřebují pomoc pro dosažení svých cílů a všem zlým a nedobrým věcem utéct.

Od těch nejjednodušších a nejvšednějších věcí až po ty neznámé, těžké a složité. 

No to se rozumí přece samo sebou. Vždyť i my všichni, každý z nás, malý i velký, mladý i starý, potřebuje kamaráda, přítele, vychovatele, učitele, který pomůže, přidá ruku k dílu, poradí s problémem.

Touto nenásilnou hravou formou, s využitím říkadel, písniček, pohádek a vyprávění, budeme děti motivovat při veškeré činnosti. Prolínat se tak bude mluvené nebo zpívané slovo s pohybem i tvořivou aktivitou v centrech aktivit či na koberci.

Cílem je co nejsnadnější a nejlehčí adaptace dětí na nové prostředí s novými kamarády i s dospělými – bez rodičů. Děti se učí spolupracovat s učitelkou a svými vrstevníky – hrát si spolu, půjčit si hračku, umět se domluvit a předcházet tak konfliktním situacím. Nenásilným způsobem a hravou formou si postupně osvojují základní kulturní, společenské i hygienické návyky.

V Zelené třídě se snažíme o všestranný rozvoj dětských schopností a dovedností, o vytvoření příjemného a pohodového prostředí. Chceme, aby děti přicházely do Zelené třídy rády a těšily se na každý den.

 

Třídní učitelky:                                            

 • Martina Forejtová
 • Marie Trnková
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
 • Celé Česko čte dětem
 • Mrkvička
 • Bonduelle
 • Škola plná zdraví
 • GOODYEAR - Bezpečná školka
 • Soutěž s panem Popelou