Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ NOVĚ PŘIJATÝCH DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
v souladu s e-mailem, který Vám byl odeslán, poskytujeme prvotní informace a tiskopisy potřebné k zahájení docházky dětí nově nastupujících ke vzdělávání v naší mateřské škole. Naleznete je v odkazu DOKUMENTY- Dokumenty pro rodiče nově nastupujících dětí- školní rok 2021/2022.

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou