Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PROVOZU A STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY PRO KALENDÁŘNÍ MĚSÍCE ČERVENEC, SRPEN 2021

Ředitelka Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace oznamuje zákonným zástupcům dětí, že provoz mateřské školy bude přerušen v době od 26.7. 2021 do 6.8.2021 a následně od 25.8. 2021 do 31.8.2021. Rozsah omezení byl projednán se zřizovatelem školy. V ostatní dny měsíců červenec, srpen 2021 bude provoz mateřské školy omezen ve smyslu snížení počtu tříd, ve kterých bude provoz realizován.

V souladu s přerušením provozu mateřské školy ředitelka školy stanovuje výši úplaty na měsíce červenec a srpen 2021 dle § 6 odst. 5 Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v této výši:

červenec 2021        400,- Kč
srpen 2021              218,- Kč

Přerušení provozu mateřské školy v měsíci srpnu bude delší než
5 vyučovacích dnů, z tohoto důvodu výše úplaty nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy (Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).

Ve Velké Bíteši, 23.6. 2021

Jiřina Janíková, ředitelka školy

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou