Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

VYHODNOCENÍ ŘÍZENÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2021

Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace na základě ukončeného správního řízení rozhodla prostřednictvím ředitelky mateřské školy v souladu s ustanovením § 165, odst.2 písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

V přiloženém seznamu jsou děti přijaté ke vzdělávání v mateřské škole k 1.9.2021.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

pdfSeznam dětí přijatých ke vzdělávání od 1.9.2021

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou