Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 10. 5. 2021

Vážení rodiče,
v souvislosti s novelizovaným opatřením Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které připravilo MŠMT, se mění oproti současnosti režim otevírání tříd mateřské školy a to následovně – s účinností od 10.5. 2021 jsou mateřské školy otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

V souladu s tímto opatřením upravujeme i stávající manuál naší mateřské školy k zajištění provozu a zasíláme Vám ho elektronicky.

Janíková Jiřina
7.5.2021

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou