Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

OZNÁMENÍ O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ PRO KALENDÁŘNÍ MĚSÍC, V KTERÉM BYL PROVOZ MŠ PŘERUŠEN

V mateřské škole děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (a kterým MŠ povinně poskytuje distanční způsob vzdělávání), úplatu nehradí. V případě mladších dětí stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i kdyby MŠ dobrovolně těmto mladším dětem poskytovala vzdělávání distančním způsobem.

Současně má ředitelka školy na základě § 123 školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

V souladu s výše citovaným ředitelka školy stanovuje výši úplaty v měsíci dubnu 2021 ve výši 300,- Kč.
Počet pracovních dnů: 20
Počet dnů, kdy MŠ byla v provozu: 15
Počet dnů, kdy byl provoz MŠ přerušen: 5
Výše úplaty stanovená pro školní rok 2020/2021 pro děti s celodenní docházkou:
400 Kč/měsíc.

Stanovení úplaty ve výši 300,- Kč se týká pouze dětí, jejichž zákonný zástupce spadá do profesní skupiny vymezené v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a toto dítě v současné době mateřskou školu navštěvuje.

Výše úplaty za vzdělávání pro děti v režimu povinného předškolního vzdělávání a děti, kterým dosud není umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, je ve výši 0,- Kč.

Ve Velké Bíteši, 28.4. 2021

Jiřina Janíková, ředitelka školy

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou