Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení rodiče,

jelikož veškerá komunikace s Vámi je v současné době vedena prostřednictvím e-mailů, popřípadě on-line spojení, nesdělujeme další informace na webovém portálu. Po celou dobu epidemiologických opatření v tomto školním roce je zajišťován běžný provoz ve všech čtyřech třídách, pouze s jednodenními, či dvoudenními změnami, spočívajícími ve spojování skupin dětí do tří tříd.
V souladu s Manuálem k provozu škol v době pandemie COVID-19 vydaným MŠMT v srpnu 2020, na základě kterého je naší povinností informovat zákonné zástupce o případném onemocnění COVID-19 některého ze zaměstnanců, Vám rovněž poskytujeme informační servis. K dnešnímu dni jsou v dočasné pracovní neschopnosti čtyři zaměstnanci (2 – nesouvisí s onemocněním COVID-19, 1 – pozitivní PCR test, 1 – karanténa), 1 zaměstnankyně je již po prodělání onemocnění COVID-19 opět v pracovním procesu. I navzdory těmto negativním jevům se snažíme provoz neomezovat a navíc ho realizovat při zajištění zvýšeného standardu úklidu a dezinfekce prostor.
Všichni víme, co covid-19 umí. Je toho hodně: od horečky, suchého kašle a únavy po ztrátu řeči a schopnost pohybu. Abychom nákazu nepřivodili sobě nebo někomu blízkému, můžeme udělat pár věcí, které dohromady nic nestojí. V podstatě jen dbát na zvýšenou hygienu. Důležité rovněž je, aby každý z nás svou roli v tomto již dlouho trvajícím příběhu přijal a zhostil se jí. Zapomeňme na plejádu dezinformací, konspirativních teorií a občas i protichůdných prohlášení a chovejme se zodpovědně...k sobě i druhým...
Děkujeme Vám, že v areálu školy dodržujete princip 3R, děti i sebe při příchodu do budovy „vyvoníte" dezinfekcí a v prostorách školy se příliš nezdržujete.
Držme si všichni palce, buďme zdraví, ať soupis „má dáti – dal" je pozitivní pro nás ...zvládneme to.

Vážení rodiče,

současně Vás žádáme, abyste informovali třídní učitelky o případné pozitivitě dítěte na covid-19, nebo pokud je dítě umístěno do individuální karantény z důvodu nákazy v rodině.

Janíková Jiřina, ředitelka školy

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou