Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

ZÁKAZ POHYBU A POBYTU OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

Vážení rodiče,

v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v naší zemi vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření vztahující se k zákazu pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest. Byť jsou z tohoto opatření vyňaty děti a pedagogové mateřských škol, Vás, zákonné zástupce dětí se toto opatření týká. Prosíme Vás tedy o chránění dýchacích cest rouškou, či jiným ochranným prostředkem, při pohybu v prostorách mateřské školy.

Mimořádné opatření je vydáno s účinností od 10.9.2020


Děkujeme.

Příloha: pdfMimoradne opatreni noseni ochrannych prostredku dychacich cest s vyjimkami s ucinnosti od 10.9.2020 do odvolani

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou