Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH KE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zveřejněním seznamu registračních čísel se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci Rozhodnutí vyzvednout nemusí.

Anketa

Proč považujete mateřskou školu za důležitou?

Výsledky
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou