Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PROVOZU A STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY PRO KALENDÁŘNÍ MĚSÍCE ČERVENEC, SRPEN 2020

Ředitelka Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace oznamuje zákonným zástupcům dětí, že provoz mateřské školy bude přerušen v době od 27.7. 2020 do 7.8.2020 a následně od 24.8.2020 do 31.8.2020. Rozsah omezení byl projednán se zřizovatelem školy. V ostatní dny měsíců červenec, srpen 2020 bude provoz mateřské školy omezen ve smyslu snížení počtu tříd, ve kterých bude provoz realizován.

 V souladu s přerušením provozu mateřské školy ředitelka školy stanovuje výši úplaty na měsíce červenec a srpen 2020 dle § 6 odst. 5 Vyhlášky č.14/2005 Sb.,      o předškolním vzdělávání v této výši:

červenec 2020                   309,- Kč

srpen 2020                         190,- Kč 

Přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu bude delší než
5 vyučovacích dnů, z tohoto důvodu výše úplaty nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy (Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).

27.5.2020

Jiřina Janíková, ředitelka školy

 

 

 

 

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou