Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

ROZHODNUTÍ O OBNOVENÍ PROVOZU

Vážení rodiče,

s ohledem na příznivý vývoj ve smyslu poklesu šíření onemocnění COVID-19 a na postupné celorepublikové rozvolňování nastavených protiepidemiologických opatření rozhodla ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, v souladu s  Vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, o znovuobnovení provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace od 25. 05. 2020.

Máme za sebou dlouhé nelehké období, jehož cílem bylo minimalizovat riziko nákazy neznámým neprozkoumaným virem. Stále vycházíme z jen velmi malého množství informací o tomto viru a ze zkušeností s jinými onemocněními a jejich způsobu šíření. V souladu s doporučením vydaným MŠMT máme vypracován podrobný plán vlastních opatření k  obnovenému provozu, která jsou v  kontinuitě našich možností, hygienických a bezpečnostních podmínek. Pro obnovení provozu jsme se snažili nastavit rozumné a přiměřené požadavky. V této hygienicky i organizačně náročné situaci máme zájem na tom vytvořit dětem, rodičům i zaměstnancům maximálně bezpečné prostředí a současně si vyzkoušet nový přístup k naší práci před začátkem dalšího školního roku.

Na základě dotazníkového šetření máme od Vás rodičů zpětnou vazbu a víme, že o docházku Vašich dětí máte zájem. Přílohou tohoto textu je „Soubor opatření k optimalizaci hygienických a bezpečnostních podmínek“, který Vám byl zaslán prostřednictvím elektronické pošty. Současně přikládáme „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které si, prosím, prostudujte. Při nástupu dítěte do mateřské školy ho vyplníte a podepíšete.

K problematice poskytování ošetřovného přikládáme text „Aktuální informace k ošetřovnému“.

pdfSoubor_opatření_k_optimalizaci_hygienických_a_bezpečnostních_podmínek

pdfČestné_prohlášení_o_neexistenci_příznaků_virového_infekčního_onemocnění

pdfAktuální_informace_k_ošetřovnému

 

 

Anketa

Byli jste spokojeni s nabídkou úkolů pro Vaše děti v průběhu uzavření MŠ?

Výsledky
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou