Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

OZNÁMENÍ O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ PRO KALENDÁŘNÍ MĚSÍCE, VE KTERÝCH BYL PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘERUŠEN

V souladu s přerušením provozu mateřské školy ředitelka školy stanovuje výši úplaty v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, kdy pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka MŠ úplatu ve výši, která nepřesáhne poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok a odpovídá rozsahu omezení nebo přerušení provozu (příklad - pokud má mateřská škola provoz 14 dní, úplata je stanovená na nejvýše polovinu měsíční úplaty).

Březen

Přerušení provozu mateřské školy v měsíci březnu je delší než 5 vyučovacích dnů, z tohoto důvodu výše úplaty nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy (Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).

Počet pracovních dnů: 22

Počet dnů, kdy MŠ byla v provozu: 15

Počet dnů, kdy byl provoz MŠ přerušen: 7

Výše úplaty stanovená pro školní rok 2019/2020 pro děti s celodenní docházkou:

400 Kč/měsíc

Výše úplaty za měsíc březen je tedy ve výši: 273,- Kč

Přeplatek výše úplaty bude kompenzován v dalších měsících.

Duben

Přerušení provozu mateřské školy v měsíci dubnu je delší než 5 vyučovacích dnů, z tohoto důvodu výše úplaty nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy (Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).

Počet pracovních dnů: 20

Z toho počet dnů velikonočních prázdnin: 1

Počet dnů, kdy MŠ byla v provozu: 0

Počet dnů, kdy byl provoz MŠ přerušen: 20

Výše úplaty stanovená pro školní rok 2019/2020 pro děti s celodenní docházkou:

400 Kč/měsíc

Výše úplaty za měsíc duben je tedy ve výši: 0,- Kč

Květen, popř. další měsíce

Výpočet bude totožný v závislosti na počtu dnů, kdy bude provoz MŠ přerušen. Částka za úplatu bude stržena ve výši daného výpočtu.

2. 5. 2020

Jiřina Janíková, ředitelka školy

Anketa

Byli jste spokojeni s nabídkou úkolů pro Vaše děti v průběhu uzavření MŠ?

Výsledky
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou