Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, 

 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ČR a mimořádnými opatřeními týkající se ochrany zdraví obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a následnému šíření onemocnění COVID-19 jsem společně se zřizovatelem školy vyhodnotila situaci a rozhodla o přerušení provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace  s účinností od 23.3.2020 do odvolání.

Snahou zřizovatele bylo zajistit provoz naší školy co nejdéle, za účelem vykonávání péče o děti zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších profesí důležitých pro život v dnešních nelehkých dnech.

Od pondělí 16.3. 2020 se však počty dětí navštěvujících mateřskou školu neustále snižovaly, děti zaměstnanců výše uvedených profesí v mateřské škole nebyly a ke  dni uzavření školy byly počty dětí minimální.

O termínu, do kdy bude provoz mateřské školy přerušen, Vás budeme informovat elektronicky a prostřednictvím našich webových stránek.

Po dobu přerušení provozu mateřské školy bude všem dětem strava automaticky odhlášena. Při opětovném zahájení provozu bude strava nahlášena (stejný režim jako v případě přerušení provozu školy v době letních prázdnin).

 

Pokud důsledkem mého rozhodnutí bude pro zákonné zástupce nutnost zůstat s dítětem doma, je možné využít nárok na ošetřovné. Informace za jakých podmínek, v jaké délce a jaká je výše ošetřovného, včetně pokynů k doporučenému postupu k podání Žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) najdete v příloze „Nárok na ošetřovné“.

 

 pdfNárok_na_ošetřovné

Ve Velké Bíteši, dne 20.3.2020

Jiřina Janíková, ředitelka školy 

 

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou