Velká Bíteš

Oznámení o změně provozu a stanovení výše úplaty pro kalendářní měsíce červenec, srpen 2019

Ředitelka Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace oznamuje zákonným zástupcům dětí, že provoz mateřské školy bude po projednání se zřizovatelem školy přerušen v době od 22.7. 2019 do 2.8.2019 a následně od 26.8.2019 do 30.8.2019. V ostatní dny měsíců červenec, srpen 2019 bude provoz mateřské školy omezen ve smyslu snížení počtu tříd, ve kterých bude provoz realizován.

V souladu s přerušením provozu mateřské školy ředitelka školy stanovuje výši úplaty na měsíce červenec a srpen 2019 dle § 6 odst.5 Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v této výši:

červenec 2019                   223,- Kč

srpen 2019                          239,- Kč

Přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu bude delší než 5 vyučovacích dnů, z tohoto důvodu výše úplaty nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy (Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).

 

20.5.2019

Jiřina Janíková, ředitelka školy

 

 

 

Anketa

Proč považujete mateřskou školu za důležitou?

Výsledky
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou