Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

ZÁKAZ VSTUPU!!!

Rodiče,

DODRŽUJTE s dětmi přísný zákaz vstupu na školní zahradu !!!

Nevstupujte na zahradu a neužívejte herní prvky s dětmi při odvádění dětí domů po obědě a stejně tak i v odpoledních hodinách při cestě domů.

Viz. ustanovení Školního řádu.

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou