Velká Bíteš

ZVEME PŘEDŠKOLÁKY NA ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

Termín zápisu: čtvrtek 25. 4. 2019 od 13.00 do 17.00

Místo konání: budova ZŠ Velká Bíteš – Sadová 579 – 3. patro

- zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013

- s sebou občanský průkaz

- pokud se z nějakého důvodu nemůžete k zápisu v daný den dostavit, je vhodné nahlásit tuto skutečnost vedení školy

- paní učitelky se budou během zápisu věnovat dítěti, zaměří se na úroveň řečového projevu, matematických představ (barvy, tvary, orientace v ploše, čísla), držení tužky, adaptaci apod., pomohou vyplnit formulář se základními údaji a důležité informace o dítěti

___________________________________________________________________________

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

- tuto žádost si zákonní zástupci mohou vyzvednout ve školce a vyplněnou ji odevzdají nejpozději do 15. 4. 2019 zpět (popř. lze využít dokumenty z webových stránek základní školy)

- žádost podepíše pouze jeden ze zákonných zástupců

- na základě této odevzdané žádosti bude vystaveno Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Žádost o odklad

- zákonný zástupce před vlastním zápisem upozorní, že bude žádat odklad školní docházky pro dítě

- odevzdá vyplněnou Žádost o odklad (podepíše pouze jeden ze zákonných zástupců)

- aby mohla být žádost kladně vyřízena, musí být do 30. 4. 2019 doplněna doporučením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa

- na základě žádosti a těchto doporučení bude vydáno Rozhodnutí o odkladu školní docházky

- přihlásit dítě k zápisu je povinen i zákonný zástupce dítěte, kterému byl v loňském školním roce povolen odklad povinné školní docházky

                       

Všechny formuláře budou k dispozici i na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.

                                                                                   Mgr. Věra Kroutilová, ředitelka školy

Anketa

Hodnocení webových stránek.

Výsledky
Nejnovější články
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou